Giờ làm việc : 9H - 19H | Thứ 2 - 7
Danh Mục Sản Phẩm

PC Gaming

PC GAME I5 9400F GTX1060
7.450.000
BỘ PC GAME I7 4770 24 INCH FHD
5.850.000
BỘ PC GAME I5 4570 24 INCH FHD
5.100.000
BỘ PC GAME I7 3770 24 INCH FHD
5.350.000
BỘ PC GAME I5 3570 24 INCH FHD
4.850.000
PC AMD RYZEN 5 4600G
6.950.000
PC AMD RYZEN 5 5600G
13.350.000
PC AMD RYZEN 5 3500
7.350.000
PC AMD RYZEN 3 3200G
5.350.000