Giờ làm việc

9H - 19H | Thứ 2 - 7

DANH MỤC SẢN PHẨM

Ghế E-Dra

Ghế chơi game E-Dra Medusa EGC209
4.550.000
Ghế gamer E-Dra Fresh – EGC230
4.350.000
Ghế Game E-DRA NYX EGC222
4.450.000
Ghế chơi game E-Dra Hunter EGC206
5.350.000
Ghế game E-DRA Hunter EGC206 – Fabric
5.550.000
Ghế game E-Dra Hunter EGC206 Blue
5.550.000
Ghế game E-DRA Nemesis EGC221
5.350.000
Ghế game E-DRA Skeleton EGC220
5.450.000
Ghế Game E-DRA Champion EGC2022 LUX
7.150.000
Ghế gamer E-Dra Queen – EGC225
3.450.000
Ghế gamer E-Dra Hercules EGC203 Pro
4.450.000
Ghế game E-Dra Spider EGC226
4.350.000
Ghế game E-DRA Mars EGC202
3.250.000
Ghế game E-DRA Midnight EGC205
2.750.000